Untuk Lebih Lengkapnya Mengenai SMK NEGERI  6 KUPANG, silahkan hubungi kami :

       Yonas Hamma, S.Pd, MM  –> Kepala Sekolah 

Hp.081330269854

       Ananias Nomleni,S.Sos, M.Si —> Kepala Tata Usaha

Hp.081339130391

Sujiono , S.Pd  –> Waka Kurikulum

Hp.081339322883

Yohanes Sion, S.Ag —> Waka Kesiswaan

Hp.085253288728

Yoseph Jerubu —> Waka Sarana

Hp.085253000568

Agustina Haudima, S.Pd –> Waka HuMas

Hp.085253452032

Valensius Son, S.Pd –> Pembina Osis

Hp.082147314995

Farida Hanum, S.Pd –> Operator DAPODIKMEN

Hp.085239387868

       Facebook : Farida Hanum

1.   Jurusan REKAYASA PERANGKAT LUNAK ( RPL )

Syufyantho Minggele, S.Kom  –> Kaprodi RPL

Hp. 081 339 082 010

       Facebook  : Syufyantho Minggele E-mail :syufyantho@gmail.com

Philips Pati  Making, S.Kom –> Sekpro RPL

Hp. 082 236 984 860

        Facebook : Philips Pati Making  * Phipo IrackMaking  *

2.  Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan ( TKJ )

Ir.Lazarus Daranguru  –> Kaprodi TKJ

Hp. 08123794434

3.   Jurusan Multimedia

Oktovianus Saudale,S.P.d  –> Kaprodi Multimedia

Hp.085239005041

4.   Jurusan Administrasi Perkantoran ( AP )

Dra.Frederika  R.  Manginu  –> Kaprodi AP

Hp.081236965694

5.   Jurusan  Akuntansi

Dona. M. J. Tse, S.Pd  –> Kaprodi  Akuntansi

Hp.081339421766

Iklan